Missing groovy dependency in demo setup

Description

Ik krijg een exception bij het uitvoeren van een Groovy script op de Tomcat Activiti engine.
Volgens mij mist de antlr.jar nog op het classpath van de activiti-rest webapp.

Environment

None

Assignee

Tom Baeyens

Reporter

Tom Baeyens

Labels

None

Fix versions

Affects versions

Priority

Major
Configure